Explore Inspirational Quotes by Famous Authors and Popular Categories
Just ask for help and everyone will qualify.
फक्त मदत मागा सगळे लायकी दाखवतील.
The closest path to success is yet to be
यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग अजून तयार व्हायचा आहे.
If the road is lost, now is the time to
रस्ता भरकटला असाल तर योग्य रस्ता निवडण्याची हीच वेळ आहे.
If someone hates you, he has one of three
आपला कोणी व्देष करत असेल तर त्याला तीन पैकी एक कारण असतं एक: त्यांना तुमची भीती वाटते दोन: ते स्वतःचा व्देष करतात तीन: त्यांना तुमच्यासारखं व्हायचं असतं.