Just ask for help and everyone will qualify.
फक्त मदत मागा सगळे लायकी दाखवतील.

We need a person who cares more than those
मन ओळखणाऱ्यांपेक्षा मन जपणारी माणस हवीत कारण, ओळख ही क्षणभरासाठी असते तर जपवणूक आयुष्यभरासाठी.
If you want to measure your wealth, don't
जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर नोटा मोजू नका कधी चुकून डोळ्यांत दोन अश्रू आले तर ते पुसायला किती जन येतात ते मोजा.
If there is happiness for others by enduring
थोडे दुःख सहन करुन दुसऱ्याला सुख मिळत असेल तर आपण थोडे दुःख सहन करायला काय हरकत आहे.
Doing injustice is a sin and enduring
अन्याय करणे हे पाप आणि होणारा अन्याय सहन करणे किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप !
will be lost for life.
आयुष्यभरासाठी हरवून बसाल.
But the person in front of you in this game
पण समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही या खेळात
Because you will win this game easily
कारण तुम्ही हा खेळ सहज जिंकाल
Never play with anyone's feelings
कधीही कुणाच्या भावनांबरोबर खेळू नका
Fear of failure is the greatest fear.
अपयशाची भीती ही सर्वात मोठी भीती होय.
Better a poor horse than no horse at all.
स्वाभिमान विकूण मोठं होण्यापेक्षा अभिमान बाळगून लहान राहिलेलं कधीची चांगल.